Pilot

10 - 12 lat

Nie wymagamy deklaracji na cały, roczny cykl. Wybierz
spośród czterech 2-miesięcznych modułów tematycznych.

Semestr I

Inteligencja emocjonalna i społeczna

Marzec - Kwiecień
Moduł 1. Planeta Serca
Zdrowe poczucie własnej wartości i pewność siebie

Dziecko zrozumie, że wartość człowieka nie zależy od ocen czy przedmiotów materialnych, ale jest czymś, co ma każdy z nas, niezależnie od czynników zewnętrznych. Uświadomi sobie szkodliwość nawyku porównywania się z innymi, zbuduje fundament pozytywnej samooceny i zacznie rozwijać swoję pewność siebie w kontaktach z rówieśnikami. Zwiń

Inteligencja emocjonalna i samoświadomość. Radzenie sobie z destrukcyjnymi emocjami

Dziecko zrozumie czym są i jak działają nasze emocje, a także uświadomi sobie te stany emocjonalne, których doświadcza najczęściej. Będzie wiedziało jak nazywać swoje emocje oraz jak sobie z nimi radzić na co dzień. Pozna proste sposoby na uwalnianie się od złości, gniewu czy frustracji. Zwiń

Wewnętrzny spokój - radzenie sobie ze stresem. Ćwiczenia relaksacyjne

Dziecko dowie się, jak powstaje stres i jaki ma wpływ na nasze życie. Pozna sposoby na uspokajanie swoich myśli i uwalnianie się od stresu. Nauczy się prostej techniki relaksacyjnej i pozna podstawy medytacji. Zwiń

Szczęście i pozytywne nastawienie do życia

Dziecko zrozumie czym jest dla niego szczęście i nauczy się nazywać pozostałe pozytywne emocje - radość, ekscytację, fascynację. Dowie się w jaki sposób odbieramy sobie szczęście (np. poprzez samokrytykę) oraz co w życiu najbardziej go wypełnia pozytywnymi uczuciami. Zrozumie istotę pozytywnego nastawienia do życia i pozna ćwiczenia pozwalające na wzmacnianie takiej postawy. Zwiń

Maj - Czerwiec
Moduł 2. Planeta Przyszłości
Motywacja, wartości i potrzeby w świecie dzieci. Świadome podejmowanie decyzji

Dziecko zrozumie, czym są wartości i odkryje, co dla niego jest w życiu ważne. Uświadomi sobie czym jest i jak działa motywacja i zrozumie, co go najbardziej w życiu motywuje. Pozna piramidę potrzeb Maslova i dowie się, jak ważne jest dbanie o różne potrzeby (zarówno te fizjologiczne, jak i psychologiczne), a co za tym idzie - nauczy się podejmować decyzje w sposób świadomy. Zwiń

Planowanie przyszłości i osiąganie celów. Podsumowanie zeszłego i planowanie nowego roku

Dziecko zrozumie sens planowania i myślenia o przyszłości i dowie się, po co są i jak działają cele. Pozna prosty sposób planowania swoich działań na przykładach z własnego życia. Po kreatywnym podsumowaniu zeszłego roku sporządzi plan roku następnego w formie kolorowej mapy marzeń. Zwiń

Pozytywna samodyscyplina - zmiana destrukcyjnych i wyrabianie pozytywnych nawyków

Dziecko uświadomi sobie, że całe nasze życie składa się z nawyków. Pozna proces powstawania nawyku i zrozumie, jaki wpływ mają na nasze życie destrukcyjne nawyki. Dowie się jak się ich pozbywać oraz jak kształtować pozytywne nawyki, takie jak odpowiedni odpoczynek, zdrowe odżywianie, ruch fizyczny, nauka, itp. Zwiń

Świadome planowanie swojego czasu

Dziecko nauczy się patrzeć na czas w sposób bardziej świadomy i zrozumie, jak dzięki organizacji swojego czasu może znaleźć miejsce w ciągu dnia na robienie tego, co lubi robić najbardziej. Pozna proste, przeznaczone dla dzieci techniki planowania swojego dnia. Zwiń

Semestr II

Świadome Życie

Wrzesień - Październik
Moduł 3. Planeta Twórczości
Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów

Dziecko nauczy się czerpać z nieograniczonych zasobów własnej kreatywności. Dowie się, w jaki sposób używać twórczego myślenia do rozwiązywania najróżniejszych problemów i wyzwań, które spotyka w swoim życiu każdego dnia. Poza proste techniki na pobudzanie swojej kreatywności. Zwiń

Zmiana sposobu myślenia. Czym są przekonania i jak zmieniać swoje spojrzenie na ważne sprawy

Dziecko zrozumie w jaki sposób nasze myśli tworzą naszą rzeczywistość i wpływają na nasze emocje. Pozna istotę przekonań i uświadomi sobie swoje własne przekonania. Dowie się, jak w prosty sposób może zmienić swoje spojrzenie na pewne sprawy, tym samym zmieniając swój sposób odczuwania i zachowanie. Zwiń

Przedsiębiorczość i inteligencja finansowa

Dziecko nauczy się mądrze myśleć o pieniądzach, tak aby nie uzależniać swojego poczucia własnej wartości od ilości posiadanych pieniędzy. Nauczy się podstaw zarządzania swoimi pieniędzmi. Dowie się w jaki sposób myślą osoby przedsiębiorcze i czemu takie myślenie może służyć. Dowie się, dlaczego warto pracować robiąc coś, co lubi się robić i w jaki sposób jest to związane z naszą motywacją. Zwiń

Pasja i rozwijanie talentów

Dziecko zrozumie czym jest pasja i czym są talenty. Odkryje swoje własne talenty i dowie się, jak je rozwijać. Pozna przykłady młodych ludzi, którzy zamienili swoją pasję i talenty w swój zawód. Dowie się, jak w przyszłości może uczynić swoje zainteresowania źródłem swoich zarobków. Zwiń

Trening efektywnej nauki. Rozwijanie pamięci i koncentracji

Dziecko dowie się co wpływa na efektywność naszej pamięci i jak uzyskać wysoki poziom koncentracji. Dowie się jaki sposób odżywiania wpływa na działanie ludzkiej pamięci. Nauczy się podstawowych technik pamięciowych, które będzie mogło wykorzystywać w codziennym życiu ucząc się różnych przedmiotów. Zwiń

Listopad - Styczeń
Moduł 4. Planeta Przyjaźni
Komunikacja interpersonalna (werbalna i niewerbalna)

Dziecko zrozumie czym jest komunikacja i jaka jest różnica między komunikacją werbalną a niewerbalną. Pozna błędy, jakie często popełniamy w komunikacji i nauczy się podstawowych zasad zdrowej komunikacji (w oparciu o Porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga). Zwiń

Nawiązywanie zdrowych relacji i rozwijanie więzi z innymi ludźmi. Empatia i relacje rodzinne

Dziecko dowie się jak tworzyć oparte na zaufaniu więzi z innymi ludźmi. Zrozumie czym jest i jak działa empatia i jaka jest jej rola w budowaniu relacji z innymi. Dowie się co jest ważne w dbaniu o przyjaźń i relacje w rodzinie. Zwiń

Rozwiązywanie konfliktów i konstruktywna współpraca. Altruizm

Dziecko zrozumie czym jest konflikt i pozna błędy, które popełniamy, gdy jesteśmy z kimś w konflikcie. Pozna proste sposoby na wychodzenie z konfliktów z rówieśnikami i dorosłymi. Dowie się też w jaki sposób współpracować z innymi, aby współpraca układała się pomyślnie i owocnie. Zwiń

Asertywność i świadome wyrażanie swoich potrzeb

Dziecko zrozumie czym są potrzeby i uświadomi sobie swoje potrzeby. Dowie się, dlaczego jest tak ważne, aby wyrażać swoje potrzeby i aby o nie dbać. Pozna sposoby na etyczne i asertywne wyrażanie swoich opinii i na życzliwe mówienie "nie". Zwiń

Świadome Ja i reszta świata

Dziecko zrozumie granice pomiędzy "ja" i "inni" i odkryje swoją tożsamość w odniesieniu do innych. Nauczy się patrzeć na siebie z perspektywy ludzi, z którymi wchodzi w relacje i zrozumie rolę, jaką pełni w swojej społeczności. Zrozumie, jak jego działania mogą wpływać na innych i w jaki sposób może wspierać i motywować swoich bliskich. Zwiń

Pobierz program zajęć w PDF

Znajdziesz w nim opisy wszystkich warsztatów
wraz z liczbą godzin przeznaczonych na każdy temat.

Zobacz również

Odkrywca
Odkrywca
5 - 6 lat
Astronauta
Astronauta
7 - 9 lat